ниво прекинувач

Ниво Склопки се сензори со електричен контакт на излез на одредена течност, прав или волуменско ниво. Капацитивност, прием на RF, лопатка, вибрирачка шипка и виљушкар модели се различни типови на ниво прекинувачи на располагање.

Ниво на капацитет на прекинувачи традиционална употреба е за неметални материјали како што се: индустријата за пластика, хемиската индустрија, дрвната индустрија, индустријата за керамика и стакло и индустријата за пакување.

Преклопник за ниво на прием на RF се развива од технологијата на мерење на нивото на кондензатор. Тоа е еден вид на технологија за контрола на нивоа која има виси отпорност, посигурна, попрецизна и поширока примена. Приемот во RF приемот значи реципрочен отпор од перспектива на електрична енергија. Се состои од отпор, капацитивност и индуктивност, додека RF се однесува на емитување на висока фреквенција на радио.

Ротирачките нивоа на прекинувачи на ниво на лопатка вклучуваат рударство, силоси, бункери, храна и пијалоци и силоси за жито.

Tuning Прекинувачи за нивото на вилушката е економичен избор за контрола на ниво на прашоци и фино грануларни цврсти материи. Тие се лесни за употреба и апликации вклучуваат рударство, хемиска обработка и храна и пијалаци.

Прекинувачи на ниво на вибрирачки стапчиња се економични при откривање на ниво на прашоци и волуменски материи. Совршен за апликации за силоси или бункери. Дизајнот на сондата овозможува самочистење, без да се создаде или премостување на материјал и точна детекција.