притисок прекинувач

Прекинувачот за притисок се користи за контрола и следење на притисокот на вода, масло, гориво, воздух, гас и друг медиум.

Прекинувачот за притисок е многу важен мал уред кој овозможува сигурност и контрола на многу различни средини. Функционира како уред за безбеден отпад, со цел да се спречи било кој број инциденти да се случат со мерење на количината на притисок што се применува и реагирање или едноставно преку обезбедување начин да се намалат или зголемат различните видови на притисок.

Опкружувања
• Прекинувачот на притисок се користи во многу различни типови на средини. Тие вклучуваат, но не се ограничени на, комунални и хемиски постројки, машински производствени капацитети и јавни згради.
Апликација
• Прекинувачот за притисок обично се користи во врска со некоја форма на течност, гас, пареа или електрична енергија.
Упатство
• Рачниот менувач за притисок е едноставно како прекинувач за светлата што треба да го помине лицето, за да го вклучите или исклучите.
Автоматски
• Автоматски прекинувачи на притисокот се чувствуваат кога нивото на притисокот е преголемо или ниско. Може да реагира без потреба од хумани помош.
Користи
• Прекинувачот за притисок може да отвори прегради за да ја пушти во пареа или воздух. Може да ја затвори машината. Без оглед на акцијата е утврдено дека ќе се спречи човечки или финансиски штета за одредено сценарио е функцијата на притисок прекинувач.

Се вчитува ...